Jan Antoni Madeyski

jan.madeyski@gmail.com
Jezus Chrystus żyje i w Swoim Słowie mówi:
Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios!

W latach 2011-2014 pracowałem jako wychowawca w świetlicy środowiskowej Powiślańskiej Fundacji Społecznej, po odbyciu 2-letniego stażu zawodowego. Oprócz tego w latach 2005-2011 pracowałem jako informatyk i leader zespołu w firmie zajmującej się badaniami marketingowymi

Studiowałem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2011 współtworzyłem Studenckie Koło Naukowe Psychologii Uzależnień "Ścieżka". Udzielałem się w wolontariacie, organizowałem pomoc dla Chrześcijan z Afryki oraz dla bezdomnych w Warszawie.

Strony internetowe tworzę od 2000 roku (16 lat). Obecnie pracuję w technologiach PHP 7, JavaScript, Microsoft SQL Server.Linki: